IniciEscolaServeisPsicopedagògic

c/ Indústria, 9  Telf:  93 725 31 44

 c/ Sant Josep, 10  Telf:  93 725 31 44 

  c/ Sallarès i Pla,40  Telf:  93 748 13 41 

 Enllaços als cicles: 

  Blog cicle Infantil    Blog cicle Inicial     Blog cicle Mitjà     Blog cicle Superior    

inf ini mitja sup      feac                              
 

Notícies

Psicopedagògic

 

SERVEI D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 

 

 

L’objectiu principal en la tasca psicopedagògica és l’atenció acurada cap a tots els alumnes de l’escola, amb la finalitat d’ajudar-los en el seu adequat desenvolupament i creixement personal en els seus diferents àmbits, comptant amb la cooperació de pares i professors.

 

Així mateix assessora i dóna suport als diferents membres de la comunitat escolar.

 

FUNCIONS DIRIGIDES AL CENTRE I AL PROFESSORAT

 

- Assessorar els mestres en el disseny dels mètodes i estratègies d’avaluació interna de centre, tant dels alumnes com dels processos d’ensenyament.

 

- Orientar els mestres en el tractament flexible i diferenciat de la diversitat d’aptituds , interessos i motivacions dels alumnes.

 

- Assessorar en la preparació de les modificacions i/o Programes individualitzats (P.I), programacions d’activitats de recuperació i de reforç educatiu.

- Coordinar i orientar la tasca educativa dels mestres de suport.

 


- Col·laborar amb els mestres en la resolució dels problemes que se’ls hi plantegen en la seva tasca docent, donant-los material, assessorament i suport.

 

- Col·laborar en el sí del Claustre, en la programació general del curs, per tal que respongui a la previsible diversitat de necessitats especials dels alumnes.

- Informar, assessorar i orientar sobre l’evolució general dels alumnes a nivell intel·lectual, d’aptituds per a l’aprenentatge personal i d’adaptació.

- Mediar entre els diferents professionals dels àmbits educatius i/o de Salut Mental, que poden intervenir en la vida d’un alumne i, el tutor/a corresponent.

 

FUNCIONS DIRIGIDES ALS ALUMNES

 

 

- Col·laborar en la detecció de dificultats o problemes educatius del desenvolupament personal i d’aprenentatge que presentin els alumnes, i en la intervenció escolar per a millorar-los.


- Si s’escau, realitzar l’avaluació psicològica i pedagògica dels alumnes que presenten dificultats greus d’aprenentatge, sempre amb la col·laboració i assessorament de l’EAP. Aquesta atenció es basarà en l’adequació del currículum i en la corresponent intervenció escolar amb els alumnes.

 

- Atendre directament els alumnes amb necessitats educatives especials, de manera individualitzada i/o en petits grups.

 

- Orientar l’escolarització dels que presenten necessitats educatives especials.

- Ajudar els alumnes a tenir un millor coneixement de sí mateixos i dels altres.

 

- Col·laborar en l’orientació escolar individualitzada de tots els alumnes, afavorint els processos de decisió i maduresa personal.

 

- Ajudar els alumnes en moments de major dificultat com podrien ser l’ingrés en un nou Centre o el canvi d’etapes.

 

- Es realitzarà, un estudi psicopedagògic als i a les alumnes de 1r i 6è d’Educació Primària; els resultats del qual seran comunicats mitjançant un informe escrit individual que es farà arribar personalment als pares i de manera confidencial.

- Estudi psicopedagògic als alumnes nous que s’incorporen a Primària.

 

FUNCIONS DIRIGIDES ALS PARES

 

- Atendre consultes dels pares, relacionades amb aspectes psicopedagògics, mitjançant entrevistes personalitzades.

- Proporcionar informació oral als pares sobre els resultats de les proves realitzades als seus fills.

- Realitzar entrevistes amb les famílies, juntament amb el tutor/a per a presentar les adequacions curriculars i establir pautes d’actuació.

 


LOGOPÈDIA EN L’ÀMBIT ESCOLAR

 

Actualment l’escola disposa, dins l’àmbit escolar, d’un programa logopèdic de detecció i rehabilitació de possibles trastorns de llenguatge o de parla des de P.3 fins a 2n de Primària.

 

OBJECTIUS

 

- Efectuar unes exploracions logopèdiques.

 

Aquestes es duran a terme per mitjà de proves estandarditzades, proves d’elaboració personal i/o observació directa.

A partir dels resultats s’estudiarà la possibilitat de derivar alguns dels casos fora de l’àmbit escolar o reeducar-los si s’escau (Educació Infantil i 2n de Primària).

 

- Rehabilitar les possibles dislàlies a Educació Infantil.

 

En el cas de detectar possibles dislàlies, problemes d’articulació... es plantejarà l’opció de la reeducació dins de l’atenció a la diversitat.

 

- Fer el seguiment dels casos

 

Es fa un seguiment de l’evolució de tots els casos detectats, tant si són derivats fora de l’escola com si realitzen la reeducació dins d’ella.

 

Consultes a l'equip psicopedagògic:

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

logo facebook

          Logotip Llar dinfants                  

 

 

Free business joomla templates